Privacy Statement

Dit is een website van FEBIAC vzw.

Ons postadres is Woluwedal 46 bus 6, BE-1200 Brussel.

Ons BTW-nummer is BE 0407 693 572.

Febiac vzw respecteert de regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, conform de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Febiac vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

1. Communicatie via elektronische weg

Voor elk bezoek aan onze website herkent onze webserver enkel uw domeinnaam automatisch, en niet uw e-mailadres.

Tijdens uw bezoek aan onze site bewaren wij volgende gegevens:

uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u onze webpagina bezoekt
uw e-mailadres als u berichten of vragen stuurt op onze site
uw e-mailadres als u per e-mail correspondeert met ons
uw e-mailadres als u deelneemt aan de discussiefora
alle info die u ons vrijwillig gegeven hebt (bijvoorbeeld in het kader van info-enquêtes en/of inschrijvingen op de website)

Deze informatie wordt gebruikt om:

u info te geven over producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze leden (direct marketing)
marktstudies uit te voeren of statistieken op te stellen
de inhoud van onze website te verbeteren
de inhoud en lay-out van onze webpagina’s te personaliseren voor elke individuele bezoeker

Als u liever geen informatie krijgt via elektronische weg, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).

Op deze site worden cookies gebruikt (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken):

om uw voorkeuren te registreren en u diensten en producten te kunnen aanbieden die aan die voorkeuren tegemoetkomen
om info te registreren die specifiek is, zoals de webpagina’s die u gebruikt hebt om tot bij onze site te geraken
om de vorige activiteiten op de website te registreren om u een betere service te kunnen bieden bij volgende bezoeken

Wij hebben reeds aangepaste veiligheidsmaatregelen ingesteld om verlies, misbruik of verandering van de gegevens ontvangen op onze website, tegen te gaan.

2. Communicatie via de post

Als u ons uw postadres geeft via de website, zult u enkel de info krijgen waar u om gevraagd hebt, op het adres dat u ons doorgegeven hebt.

Wij gebruiken dit adres ook om u informatie door te geven in verband met producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze leden (direct marketing).

Als u liever geen informatie krijgt via de post, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).

3. Communicatie via de telefoon

Als u ons uw telefoonnummer doorgeeft via onze website, kunt u door onze onderneming opgebeld worden om u informatie door te geven in verband met producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze leden (direct marketing).

Als u liever niet meer opgebeld wordt, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie onder).

4. Recht van verzet / opt-out

Als u wenst dat wij uw gegevens in de toekomst niet meer verwerken om u onze producten of diensten (of die van onze leden, direct marketing) aan te bieden, volstaat het om een e-mail te sturen naar een van onderstaande adressen:

svc |blob| febiac |punt| be: om geen elektronische post meer te ontvangen
svc |blob| febiac |punt| be: om geen gewone post meer te ontvangen
svc |blob| febiac |punt| be: om geen informatie meer te ontvangen via de telefoon

Als u geen mailings, telefoontjes of e-mails wil ontvangen van welke Belgische onderneming dan ook, kunt u contact opnemen met de dienst Robinson van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

telefonisch, op het gratis nummer: 0800-91 887
per brief: BDMV, Robinsonlijst, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, BE- 1020 Brussel
online: www.robinsonlist.be

5. Recht van toegang en verbetering van gegevens

U heeft recht op toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. U kunt eveneens alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos laten verbeteren.

In deze twee gevallen volstaat het om een e-mail te sturen naar het volgende adres: svc |blob| febiac |punt| be.

6. Doorzending aan derden

Wij hebben geen partnerschap of bijzondere relaties met reclameagentschappen op het internet.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet afgestaan aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, behalve aan onze leden die producten of diensten aanbieden die u kunnen interesseren.

Als u niet wil dat uw e-mailadres aan onze leden wordt meegedeeld, hoeft u ons enkel een e-mail te sturen op het volgende adres: svc |blob| febiac |punt| be.

Als u denkt dat onze site ons “Privacy Statement” zoals hier beschreven niet respecteert, kunt u direct contact opnemen met onze onderneming op het volgende adres:

FEBIAC vzw
Woluwedal, 46 bus 6
BE-1200 Brussel.

 • cagiva
 • skyteam
 • fb-mondial
 • ligier
 • vespa
 • lml
 • mash
 • bmw
 • ducati
 • gilera
 • beta-motorcycles
 • brixton
 • guzzi
 • triumph
 • tomos
 • honda
 • can-am
 • neco
 • mbk
 • tgb
 • husqvarna
 • zero
 • turbho
 • indian
 • sym
 • kawasaki
 • orcal
 • aprilia
 • peugeot
 • suzuki
 • boom-trikes
 • victory
 • cfmoto
 • piaggio
 • ksr-moto
 • yamaha
 • polaris
 • harley-davidson
 • derbi
 • royal-enfield