• Motor en fiscaliteit

Niemand ziet graag zijn belastingsbrief in de bus vallen. Maar motorrijders die hun woon-werkverplaatsingen en/of beroepsverplaatsingen (bv. klanten bezoeken, seminaries bijwonen, ..) met de motor of scooter maken, mogen aanzienlijk meer bewijsbare beroepskosten (aan 100%) inbrengen dan automobilisten. Voor autogebruikers telt immers een beperking tot 75% voor hun beroepsverplaatsingen en het forfait van € 0,15/km voor het woon-werkverkeer.

Met dit artikel proberen we aan particulieren een beter inzicht te bieden voor het invullen van hun belastingsaangifte. Door met de motor te gaan werken, ben je dus niet alleen meer mobiel (sneller op je werk door de files te vermijden, makkelijk parking vinden), maar kan je bovendien via je belastingen ook aardig wat van je onkosten terugwinnen.

A. Kosten bewijzen of forfait toepassen?

Het wettelijk forfait voor werknemers (vak IV) is afhankelijk van je loon en bedraagt voor aanslagjaar 2018 maximaal € 4.320, te berekenen volgens:

 • 30% op de eerste schijf tot € 8.620;
 • 11% op de schijf van € 8.620 tot € 20.360;
 • 3% op de schijf vanaf € 20.360.

Het makkelijkst is om via tax-on-web een simulatie te doen. Je laat de online tool een keer berekenen welk het totale bedrag zou zijn voor bijbetaling of teruggave door de belastingen wanneer je het forfait toepast, en een keer met de aangifte van je onkosten. Maar wees gerust, als je toch je onkosten inbrengt, en als die lager uitvallen dan het forfait, zal de fiscus toch automatisch het forfait toepassen.

Opgelet:

als je voor je beroepsverplaatsingen al een vergoeding van je werkgever ontvangt, moet je die wel aftrekken van je kosten;
wie zijn beroepskosten niet bewijst, krijgt voor zijn woon-werkverkeer automatisch de vrijstelling toegekend voor een maximumbedrag € 390 (voor aanslagjaar 2017 bij code (.)255. Wie zijn reële kosten wil inbrengen, kan dan echter van deze code geen gebruik maken en moet 0 invullen.

De juiste codes om je kosten in te brengen zijn 1258-03 voor mannen en 2258-70 voor vrouwen.

B. Enkel aandeel voor woon-werk- en beroepsverplaatsingen inbrengen

De fiscus zal niet gemakkelijk aanvaarden dat je een motorfiets louter voor woon-werkverkeer en beroepsverplaatsingen gebruikt. Motorrijden is dan ook veel te leuk en dat wil je ook wel eens in het weekend en tijdens de vakantie doen. Het komt er dus op aan om je kosten proportioneel in te brengen in functie van het werkelijk aantal kilometers voor woon-werkverkeer en beroepsverplaatsingen tov de privé verplaatingen. De volgende berekening vormt de basis om uiteindelijk al je kosten (die verderop nog aan bod komen) proportioneel te gaan valoriseren.

Voorbeeld om het aandeel van je woon-werkverkeer te berekenen (combinatie auto-motorfiets):

1) Aantal gewerkte arbeidsdagen: 231 dagen (dit wordt officieel vermeld op je loonfiche)
a. Waarvan met de motor: 215 dagen
b. Waarvan met de auto: 16 dagen x 60 km x € 0,15/km = € 144
2) Aantal kilometer woon-werkverkeer (heen en terug): 60 km
3) Totaal aantal afgelegde kilometers in 2015 met je motorfiets(tip: neem rond die data zeker een foto van je kilometerstand):
a. Km-stand op 01-01-2015: 18.341
b. Km-stand op 21-12-2015: 33.947
c. Gereden kilometers: 15.606
d. Aandeel voor beroepsverplaatsingen: 215 dagen x 60 km = 12.900 km, of een aandeel van 82,66% tov het totaal aantal kilometers.

Je hoeft niet noodzakelijk de kortste afstand tussen je woonplaats en je werkplek in rekening te brengen. Als je kan aantonen dat een ander, maar langer, traject veiliger is, mag je toch deze afstand toepassen.

Het is belangrijk om te kunnen bewijzen dat je met de motor gaat werken en dat de kilometerstand van je motorfiets hiermee overeenstemt:

je kan aan je werkgever een verklaring vragen waarin die bevestigt dat je met de motor komt werken (het hele jaar, of gedeeltelijk);
bewijs aan de hand van de facturen van onderhoudsbeurten (met vermelding van de kilometerstand!) dat je de motor frequent gebruikt;
neem regelmatig eens een foto van je kilometerstand met time stamp;
hou al de bonnentjes van je tankbeurten bij en ga zeker ook regelmatig in de buurt van je werkplek tanken.

C. Motorfiets of scooter : degressief en/of lineair afschrijven

De afschrijfbare waarde staat gelijk met de aankoopprijs, inclusief btw. Voor motorfietsen wordt de periode waarover mag worden afgeschreven voornamelijk beïnvloed door de duurzaamheid van de motor (afhankelijk van het merk, model) en de gebruiksintensiteit of het aantal afgelegde kilometers. Over het algemeen mag echter worden aangenomen dat een periode van 5 jaar redelijk is voor de afschrijving van een nieuwe motorfiets die normaal wordt gebruikt; 3 jaar voor een tweedehands voertuig.

Uiteraard dien je over een factuur te beschikken. Maar ook een verkoop tussen particulieren voor een tweedehands motor is geldig, als dit kan gestaafd worden met een geschreven verklaring tussen de betrokkenen.
De keuze voor een degressieve of linaire afschrijving is vrij. De degressieve methode staat toe om snel een groot bedrag als beroepskost af te trekken in het jaar van de aankoop, maar wel beperkt tot maximaal 40 % . Indien na een paar jaar de degressieve afschrijving kleiner is dan de lineaire kan men nog altijd overschakelen naar lineair.

Rekenvoorbeeld met een motorfiets met nieuwwaarde van € 12.000 (incl. BTW):

Jaar Degressief Lineair
1 12 000 € x 40% = 4 800 € € 12 000 € x 20% = 2 400 €
2 7 200 € x 40% = 2 880 € € 12 000 € x 20% = 2 400 €
3 4 320 € x 40% = 1 728 €

→ Overstappen naar lineair: € 2.400
€ 12 000 € x 20% = 2 400 €
4 1 920 € € 12 000 € x 20% = 2 400 €
5 / € 12 000 € x 20% = 2 400 €

In dit voorbeeld is het interessanter om vanaf het derde jaar over te schakelen van een degressieve naar een lineaire afschrijving (maar dit is niet verplicht). Indien je bijkomende accessoires koopt, mag je die bij de waarde van de motorfiets optellen en mee afschrijven (wel ook te bewijzen op basis van een factuur).

Opgelet, indien je degressief wil afschrijven, moet je bij de eerste belastingsaangifte na de aankoop dit wel specifiek bij de administratie melden door het formulier “328K” (zie pdf in bijlage) aan de bijlagen van je belastingsbrief toe te voegen. Doe je dit niet, dan riskeer je een afwijzing van je aangifte.

Opgelet, in het jaar dat je de motorfiets verkoopt, mag je geen afschrijving meer inbrengen.

D. Beschermende kledij

De fiscale administratie aanvaardt dat de “beschermende motoruitrusting” in aanmerking komt voor aftrek als beroepskost. Over het algmeen wordt een afschrijvingstermijn van 3 jaar aangenomen, en hiervoor komt een lineaire afschrijving het meest in aanmerking.

Onder meer inbegrepen:

 • Helm (maar ook onderhoudsproducten)
 • Motorvest en –broek (maar ook onderhoudsproducten)
 • Motorhandschoenen
 • Bijkomende protectoren die onder de vest worden gedragen
 • Schoenen of laarzen (die de enkels beschermen)
 • Thermische onderkledij
 • Reflecterende bovenkledij
 • Beschermingsuitrusting tegen de regen
 • Oordoppen
 • Sjaal, halsdoek

Opgelet, al deze items komen slechts in aanmerking voor zover:

 • Het specifieke beschermende uitrusting betreft;
 • Ze werden aangekocht in een motorspeciaalzaak;
 • Je de aankoop kan bewijzen met een factuur waarop het merk/model en een omschrijving van de aangekocht uitrusting op staat vermeld

Niet inbegrepen: t-shirts, pulls, kousen, …

Opgelet, deze kosten mag je slechts verhoudingsgewijs inbrengen in functie van het aandeel van je woon-werk- en beroepsverplaatsingen tov je totaal aantal kilometers op jaarbasis. Zie punt B.

E. Brandstof

Het is belangrijk om de bonnentjes van elke tankbeurt bij te houden. We raden ook aan om regelmatig in de buurt van de werkplek te gaan tanken. Dit kan aangenomen worden als bewijsmateriaal in het aantonen van het feit dat u daadwerkelijk met de motor gaat werken.

De officiële gemiddelde brandstofprijs van het desbetreffende jaar is te vinden op de website van de FOD Economie.

F. Andere kosten

Je kan dus zeker meer kosten inbrengen dan louter de afschrijving van de aankoopprijs van je motorfiets (of interesten op financieringskosten). Komen ook in aanmerking:

 • Belasting op in verkeerstelling (hou je overschrijvingsbewijs bij);
 • Jaarlijkse verkeersbelasting (hou je overschrijvingsbewijs bij);
 • Onderhoud en herstellingen (hou je facturen bij);
 • Verzekering;
 • Pechverhelpingscontract.

Deze lijst is in principe niet limitatief, maar je hoeft ook niet de grenzen van het systeem af te tasten. Alle bovenvermelde kosten zijn redelijk. Maar je kan ook wel eens de rek te ver uitrekken. Veiligheid is belangrijk en daarvoor kan je een doorgedreven motoropleiding gaan volgen, en eventueel kan je argumenteren dat deze kosten dus ook relevant zijn. Maar dit raden we echter niet aan. Je zou bijvoorbeeld wel een deel van je smartphone gebruik (om onderweg bereikbaar te zijn en om de navigatie te kunnen gebruiken) kunnen inbrengen. Maar dit dan weer relatief in functie van het aandeel dat je professioneel gebruik tov het privé gebruik.

G. Concreet

Het makkelijkst is om in excell een overzicht te maken van je kosten (die je dan jaarlijks opnieuw kan gebruiken, mits de nodige aanpassingen). Een voorbeeld van zo’n berekening vind je in de pdf in bijlage. Dat overzicht dien je dan toe te voegen aan je belastingsaangifte. De bewijsstukken (facturen, tankbonnetjes, overschrijvingen) hoef je niet mee te sturen, maar dien je wel bij te houden). Het totaal van al je berekeningen die je toe te voegen aan de code 1258.

H. Deadline

De aangifte op papier moet ten laatste voor 29 juni 2019 worden ingediend, en via taks-on-web ten laatste op 15 juli 2019. Eventueel uitstel (omdat je bijvoorbeeld nog niet al je bewijsstukken hebt kunnen verzamelen, maa enkel indien je daarbij overmacht kan aantonen) is mogelijk mits een gemotiveerd verzoek vóór het verstrijken van de indieningstermijn.

Noot
Dit artikel werd samengesteld op basis van een specifieke vormingsavond, jaarlijks georganiseerd in het voorjaar door het magazine Motorrijder en reisorganisator en aanbieder van motoropleidingen Clubmot. Het is belangrijk om aan te stippen dat de fiscaliteit jaarlijks wijzigt en dat de informatie in dit artikel intussen mogelijk achterhaald is. Bijkomend advies van een belastingconsulent met affiniteit met motorrijden is steeds aangewezen.

Document te downloaden

Aangesloten artikels

 • aprilia
 • zero
 • lml
 • royal-enfield
 • mash
 • ksr-moto
 • fb-mondial
 • cfmoto
 • guzzi
 • suzuki
 • piaggio
 • cagiva
 • brixton
 • honda
 • tomos
 • gilera
 • indian
 • polaris
 • vespa
 • tgb
 • victory
 • harley-davidson
 • ligier
 • boom-trikes
 • turbho
 • derbi
 • orcal
 • kawasaki
 • mbk
 • beta-motorcycles
 • yamaha
 • peugeot
 • can-am
 • husqvarna
 • neco
 • bmw
 • triumph
 • ducati
 • skyteam
 • sym

Mis niks van het Belgische motornieuws!

Schrijf je in op de newsletter van moto.be

Hoe me informeren over de uitschrijving en het gebruik van mijn gegevens?